GDPR

Nyhet Publicerad Ändrad

Du har säker hört talas om GDPR – den nya dataskyddslagen som stärker skyddet kring personuppgifter för privatpersoner.

För oss i Dunker Lilla Malma församling är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Vi ser därför till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, att hanteringen följer både gällande dataskyddsregler samt våra interna riktlinjer och rutiner.

GDPR

EU:s bestämmelser om hur personuppgifter ska skyddas för att bevara integriteten.

Öppenhet och integritet GDPR eller Dataskyddsförordningen

Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR som svensk lag och ersätter därmed Personuppgiftslagen. Den nya lagen skall skydda vår personliga integritet på ett bättre sätt än tidigare. Det behövs eftersom ny teknik samt sociala medier ställer nya krav på lagarna.

Personuppgifter: 

Allt som handlar om en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter, DNA eller annat som gör att man vet vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra mycket och får oftast inte sparas utan att personen det handlar om vet att de sparas.

Vad gäller inom Svenska kyrkan?                                                            

Svenska kyrkan har i en central databas register med uppgifter om personer som är medlemmar i Svenska kyrkan och vissa uppgifter om anhöriga till dem som är medlemmar. Kyrkostyrelsen för ett centralt tillhörighetsregister över kyrkotillhöriga med uppgifter om dop, konfirmation och kyrkotillhörighet.  Församlingarna har församlingsregister, som dels innehåller uppgifter om församlingens kyrkotillhöriga, dop och konfirmation, dels uppgifter om personer so deltar i församlingens verksamheter.                                                  

I församlingarna förs ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning. Registren och ministerialböckerna regleras i kyrkoordningen, Svenska kyrkans egna stadgar som är beslutade av Kyrkomötet och i Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2003:13) beslutade av Kyrkostyrelsen. Svenska kyrkan för i Kyrksam, enligt 14§ lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, uppgifterom förtroendevalda. I Kyrksam finns även uppgifter omanställda och andra förtroendevalda i Svenska kyrkan som inte omfattas av ovan nämnda lag.
Svenska kyrkan för även register över personer som är röstberättigade samt valbara vid kyrkoval (kyrkoordningen kapitel 38).     

Vad vet vi då om Dig?

Om du vill veta vad vi har lagrat om dig behöver du komma till pastorsexpeditionen och visa upp ett id-kort så att vi vet att det är du som får uppgifterna. Sen tar vi fram alla uppgifter om dig och postar dem till den adress du är skriven på. Ett s.k. registerutdrag lämnas ut skyndsamt, inom en månad från begäran (kan förlängas med ytterligare två månader).         

Du har rätt att få de här uppgifterna utan kostnad.         

Kyrkorådet