Foto: Erika Nyman

Musik och körer

I Dunker Lilla Malma församling finns flera körer. Välkommen att sjunga med oss!

Välkommen till våra körer!

Vill du vara med och sjunga?

Kontakta kantor Ingrid Glan på
telefon 072 -530 04 86 eller ingrid.glan@svenskakyrkan.se

 

Musiken och körerna spelar en viktig roll i församlingens verksamhet. Vi har ett rikt utbud av musik vid såväl gudstjänster som körkonserter året runt. Musiken finns även med som en självklar del vid några av de viktigaste stunderna i våra liv; dop, vigsel och begravning. 

Tecknad bild på kör som sträcker upp händerna i luften
Dunkers Donnor Foto: Bild av Pixabay

VUXENKÖR
Kyrkokören övar:
Måndagar 19.00-21.00 i Gula församlingshemmet i Malmköping.

Ledare och kontaktperson: kantor Ingrid Glan 073-530 04 86

Saraband Foto: Erika Nyman

 

 

Barnkören

Barnkör från årskurs 1.
Barnkören övar på torsdagar kl 15.00 - 16.00 i Lilla Malma kyrka i Malmköping. Start den 15 september.

Vi hämtar vid fritids.

Luciakonsert Lilla Malma kyrka 2015 Foto: Erika Nyman

Anmälan och frågor ring kantor: Ingrid Glan på tfn 073-530 04 86