Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer

I Dunker Lilla Malma församling finns flera vuxenkörer och barnkörer. 

Musiken och körerna spelar en viktig roll i församlingens verksamhet. Vi har ett rikt utbud av musik vid såväl gudstjänster som körkonserter året runt. Musiken finns även med som en självklar del vid några av de viktigaste stunderna i våra liv; dop, vigsel och begravning. 

Dunkers Donnor
Dunkers Donnor Bild: Sara Henriksson

VUXENKÖRER
Malmakören
Måndagar 19.00-21.00

Dunkers Donnor
Torsdagar 18.30-20.00

Saraband

Saraband
Måndagar 10.30-11.30

Körövningarna är i församlingshemmet i Malmköping.
Ledare och kontaktperson: Sara Henriksson 

 

I nuläget har vi svårt att få barn och ungdomar till våra körer. Är du eller ditt barn intresserad av att vara med oss? 

BARNKÖRER
Minikören
Förskoleklass-Klass 1 
Torsdagar 15.00-15.30

Barnkören
Klass 2-4
Torsdagar 16.00-16.45

Luciakonsert Lilla Malma kyrka 2015 Bild: Lena Jensen

Ungdomskören
Klass 5 och uppåt
Torsdagar 17.00-18.30

Körövningarna är i församlingshemmet i Malmköping.
Ledare och kontaktperson: Sofia Björklind

Gillar du att sjunga? Kom och var med i någon av våra körer!
Kontakta körledarna för mer information!

I samarbete med SENSUS