Musik och körer

Barnkör, gospelkör, kyrkokör. I Dunker Lilla Malma församling finns flera körer. Välkommen att sjunga med oss!

Musiken och körerna spelar en viktig roll i församlingens verksamhet. Vi har ett rikt utbud av musik vid såväl gudstjänster som körkonserter året runt. Musiken finns även med som en självklar del vid några av de viktigaste stunderna i våra liv; dop, vigsel och begravning. 

En barnkör sjunger i ett klassrum.

Barnkören

Välkommen att sjunga i församlingens barnkör! Vi träffas tisdagar klockan 15.15-15.45 i Lilla Malma kyrka.

Gospelkören

Gospelkören övar, under ledning av sångpedagog Suzanna Rhodevi, i Gula församlingshemmet, Malmköping, måndagar klockan 18.30-20.30.

En äldre kvinna står och tittar ner i sina notblad.

Kyrkokören

Kyrkokören är en kör för vuxna. Kören övar i Lilla Malma kyrka i Malmköping torsdagar klockan 19.00-21.00 .