Musik och körer

I Dunker Lilla Malma församling finns flera vuxenkörer och barnkörer. 

välkommen till våra körer!

Kontakta gärna kantor Ingrid Glan på
telefon 072  530 04 86 eller ingrid.glan@svenskakyrkan.se

Dunker-Lilla Malma församling

Musiken och körerna spelar en viktig roll i församlingens verksamhet. Vi har ett rikt utbud av musik vid såväl gudstjänster som körkonserter året runt. Musiken finns även med som en självklar del vid några av de viktigaste stunderna i våra liv; dop, vigsel och begravning. 

Dunkers Donnor
Dunkers Donnor Foto: Sara Henriksson

VUXENKÖRER
Malmakören
Måndagar 19.00-21.00

Ledare och kontaktperson: Ingrid Glan 073-530 04 86

Dunkers Donnor
Tisdagar 18.30-20.00

Saraband

Ledare och kontaktperson: Ingrid Glan 073-530 04 86

Saraband
Måndagar 10.30-11.30 (paus)

Ledare och kontaktperson: Ingrid Glan 073-530 04 86

 

Barnkören

Barnkör för årskurs 1-3
Barnkören övar på torsdagar kl 15.00 - 16.00 i Lilla Malma kyrka i Malmköping. Start den 9 september.

Vi hämtar vid fritids.

Luciakonsert Lilla Malma kyrka 2015 Foto: Lena Jensen

Anmälan och frågor ring kantor: Ingrid Glan på tfn 073-530 04 86

 

Gillar du att sjunga? Kom och var med i någon av våra körer!
Kontakta Ingrid Glan för mer information!

I samarbete med SENSUS