Musik och körer

I Dunker Lilla Malma församling finns flera körer. Välkommen att sjunga med oss!

Välkommen till Ingrids körskola!

Foto: Sofia Capelle Kammeborn

Här hittar du de två första avsnitten! Klicka här! 

Välkommen till våra körer!

Vill du vara med och sjunga?

Kontakta kantor Ingrid Glan på
telefon 072 -530 04 86 eller ingrid.glan@svenskakyrkan.se

Musiken och körerna spelar en viktig roll i församlingens verksamhet. Vi har ett rikt utbud av musik vid såväl gudstjänster som körkonserter året runt. Musiken finns även med som en självklar del vid några av de viktigaste stunderna i våra liv; dop, vigsel och begravning. 

VUXENKÖR
Kyrkokören övar:
Torsdagar 19.00-21.00 i Lilla Malma kyrka i Malmköping.

Ledare och kontaktperson: kantor Ingrid Glan 073-530 04 86

BARNKÖREN
Barnkör från årskurs 1.
Barnkören övar på tisdagar kl 15.00 - 16.00 i Lilla Malma kyrka i Malmköping. 

Vi hämtar vid fritids.

Anmälan och frågor ring kantor: Ingrid Glan på tfn 073-530 04 86