Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Malmakören

Sjunger vid gudstjänster och kyrkokonserter. Men anordnar även t ex musikcafé med sång, spex och tårtbuffé. Körens dramatiska vandringar sommartid har dragit stora skaror. Året 2017 arbetade kören med sångteaterprojektet ”RUT” med fyra
föreställningar i slutet av augusti.

Hösten 2018 ska vi, förutom att sjunga vid Alla Helgona helgen, advent och jul, förbereda körens 90-års jubileumskonsert som infaller våren 2019 med musik av
bl a Mendelssohn.

Malmakören (Lilla Malma kyrkokör) är en ideéll förening verksam i
Dunker-Lilla Malma församling.

Ordförande är Gisela Walter och körledare Sara Henriksson.

Kören övar på måndagkvällar kl.19 – 21 i församlingshemmet i Malmköping.