Meny

Malmakören

Sjunger vid gudstjänster och kyrkokonserter. Men anordnar även t ex musikcafé med sång, spex och tårtbuffé. Körens dramatiska vandringar sommartid har dragit stora skaror. Året 2017 arbetade kören med sångteaterprojektet ”RUT” med fyra
föreställningar i slutet av augusti.

Hösten 2019 ska vi sjunga vid Alla Helgona helgen, advent och jul. Vi kommer också att med liv och lust sjung ihop oss med vår nya körledare. 

Malmakören (Lilla Malma kyrkokör) är en ideéll förening verksam i
Dunker-Lilla Malma församling.

Ordförande är Gisela Walter och körledare Liv Stenström

Kören övar på måndagkvällar kl.19 – 21 i församlingshemmet i Malmköping.