Foto: Erika Nyman

Malmakören

Sjunger vid gudstjänster och kyrkokonserter. Men anordnar även t ex musikcafé med sång, spex och tårtbuffé. Körens dramatiska vandringar sommartid har dragit stora skaror. Året 2017 arbetade kören med sångteaterprojektet ”RUT” med fyra
föreställningar i slutet av augusti.

Malmakören (Lilla Malma kyrkokör) är en ideéll förening verksam i
Dunker-Lilla Malma församling.

Ordförande är Gisela Walter och körledare Ingrid Glan.

Kören övar på måndagkvällar kl.19 – 21 i stadshuset i Malmköping.