Meny

Malmakören

Sjunger vid gudstjänster och kyrkokonserter. Men anordnar även t ex musikcafé med sång, spex och tårtbuffé. Körens dramatiska vandringar sommartid har dragit stora skaror. Året 2017 arbetade kören med sångteaterprojektet ”RUT” med fyra
föreställningar i slutet av augusti.

Hösten 2020 ska vi sjunga vid Allhelgona helgen, advent och jul. Vi kommer också att med liv och lust sjung ihop oss utom hus och med goda avstånd enliggt riktlinjer  från Svenska kyrkan och Folkhälsomyndigheten med vår nya gamla körledare. 

Malmakören (Lilla Malma kyrkokör) är en ideéll förening verksam i
Dunker-Lilla Malma församling.

Ordförande är Gisela Walter och körledare Sara Henriksson

Kören övar på måndagkvällar kl.19 – 21 i stadshuset i Malmköping.