Meny

Dunkers Donnor

Dunkers Donnor är en damkör med 17 glada donnor som sjunger vid gudstjänster och konserter i första hand i Dunkers kyrka.

Kören gör även ett musikcafé med sång och spex i Dunkers församlingshem på våren.

Kören Dunkers Donnor (Dunkers kyrko och Hembygdskör) är en ideéll förening verksam i Dunker-Lilla Malma församling.

Ordförande är Kerstin Park och körledare är Liv Stenström.

Kören övar på tisdagar kl.18.30 – 20.00 i församlingshemmet i Malmköping.