Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dunkers Donnor

Dunkers Donnor är en damkör med 17 glada donnor som sjunger vid gudstjänster och konserter i första hand i Dunkers kyrka.

Kören gör även ett musikcafé med sång och spex i Dunkers församlingshem på våren.

Kören Dunkers Donnor (Dunkers kyrko och Hembygdskör) är en ideéll förening verksam i Dunker-Lilla Malma församling.

Ordförande är Kerstin Park och körledare är Liv Stenström.

Kören övar på tisdagar kl.18.30 – 20.00 i församlingshemmet i Malmköping.