Begravning

Det är en svår situation när någon som står oss nära går bort. Förutom sorgen det innebär, ställs vi inför en rad praktiska problem.

Men det är inte bråttom. Sjukhuset, äldreboendet, eller polisen (vid en olycka) ombesörjer att kroppen kommer till bårhus och man har tid att planera begravning och gravsättning i lugn och ro, oftast tillsammans med en begravningsbyrå.

Avskedet är betydelsefullt, och det är viktigt att det blir rätt, både med tanke på anhöriga och den avlidne. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål angående begravning eller gravsättning är det alltid de önskemålen som ska komma i första rummet.
 
Kyrklig begravning - Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning
De avlidna som tillhört Svenska kyrkan har självklar rätt att få en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Vanligen kontaktar begravningsbyrån församlingsexpeditionen för att avtala om tid, plats, präst och musiker, men anhöriga kan också ringa direkt till församlingsexpeditionen, tel. 0157 20052, telefontid måndag-fredag 10-12.

Den präst som ska hålla begravningsgudstjänsten kontaktar de anhöriga för samtal kring begravningsgudstjänsten.

Annan församling
Vill man ha begravningsgudstjänst i en annan församling än där den avlidne var skriven bekostas detta till viss del av hemförsamlingen.

Annat kristet samfund
Om den avlidne tillhörde ett annat kristet trossamfund än Svenska kyrkan upplåter församlingen sina kyrkor, mot avgift, efter beslut av kyrkoherden. I så fall leds begravningsgudtjänsten av en präst eller pastor från det samfundet och ordningen i det samfundet följs.

Läs mer om begravning