Händer som knådar deg på ett bakbord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Hjälp till i din församling

Det finns alltid något att göra i Svenska kyrkan. Eftersom vi har en bred verksamhet inom många olika områden finns det något att göra för alla. Du behövs!

Alla församlingar bedriver verksamhet

Tillsammans är vi alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Som ideellt engagerad får du bidra med meningsfulla uppgifter som en del i ett större sammanhang. Du får också mycket tillbaka, som till exempel social gemenskap och utlopp för dina intressen.

I Svenska kyrkan vill vi främja att du som medlem engagerar dig ideellt i det lokala församlingslivet. Och det finns många sätt att engagera sig! Du kan till exempel

  • delta i en besöksgrupp
  • vara gudstjänstvärd
  • engagera dig i ett språkkafé
  • bli ung ledare i en konfirmandgrupp
  • sjunga i kören
  • delta i det internationella arbetet.

Det är bara fantasin som sätter gränser för vilka ideella uppdrag som kan blomma i en församling.

Vad vill du bidra med? Engagera dig ideellt genom att

Hitta volontäruppdrag

Volontärbyrån är en söktjänst för dig som vill engagera dig ideellt, till exempel inom Svenska kyrkan. Här presenteras meningsfulla uppgifter där det behövs ideella insatser.

Några glada ungdomar står utomhus.

Bli volontär i en församling

Du som är 18–25 år kan göra praktik i en församling under tio månader. Du får ta del av en församlings liv och verksamhet och upptäcka mer om kristen tro.

Bilden föreställer två medelålders kvinnor som samtalar.

Ideellt engagemang migration

Kyrkans uppdrag bärs upp av alla medlemmar tillsammans. En betydande del av församlingens verksamhet med asylsökande och nyanlända utförs av volontärer. Behoven är många och du är viktig i det arbetet.

Samtal mellan fyra personer

Engagera dig genom din församling

Är du intresserad av Act Svenska kyrkan, av rättvis handel eller andra internationella frågor? Då borde du bli ombud för Act Svenska kyrkan.

Grupp ageravolontärer som sopar ut sitt budskap i en magafon.

Bli Ageravolontär

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!