Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella verksamhet för bistånd och utveckling.

Act Svenska kyrkan har samarbetspartner lokalt, världen över: kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga. Tillsammans med dessa modiga och handlingskraftiga människor kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv. Vi  

  • arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor  
  • agerar snabbt vid katastrofer.

Act Svenska kyrkan finansieras genom gåvor från privatpersoner, kollekter från församlingar och stift, testamenten, medlemsavgiften till Svenska kyrkan och bidrag från statliga och globala givare som Sida och EU.  

Act Svenska kyrkans webbplats

Fyra personer sitter och samtalar och skrattar i en soffa.

Du kan också engagera dig i Act Svenska kyrkan

Är du intresserad av volontärarbete och brinner för rättvisefrågor? Då borde du gå med i en internationell grupp och bli ombud för Act Svenska kyrkan.

Ge en gåva för världen

Som månadsgivare tar du ställning för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Bli månadsgivare i dag