Någon spelar cello.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Musikgudstjänst den 5 februari

i Hofterup kyrka kl. 16.00

En avkopplande stund med mycket ljus och vacker musik. 
Cello/sång: Anna Thorstensson
Piano: Martin Runborg