Någon håller upp en glaskula mot en adventsstjärna som reflekteras i glaset.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Julprojektkör

Vi drar ihop en projektkör som tillsammans med vokalgruppen Solala och framför en julkonsert i Västra Karaby kyrka den 17/12 kl. 16.00 (ev. även kl.18.00)

Vi övar onsdagar kl. 18:30-20 i Granstugan i Dösjebro med start den 9/11.

Körvana krävs!

För mer info och anmälan kontakta:

Elin Maria Hjorth, 0702–970439, elinmaria.hjorth@svenskakyrkan.se

Martin Runborg, 0736-55 24 52, martin.runborg@svenskakyrkan.se