En resa till Uganda

berättarkväll i Granstugan den 7 februari kl. 18.00

Välkomna till Granstugan den 7/2 kl. 18.00 och till en kväll där vi gästas av Anne Frandsen. Hon berättar om och visar bilder från hennes resa till södra Uganda i november, där hon arbetade ideellt för förbättrade levnadsvillkor för barnen på barnhemmet Kasa Programme. Trots fattigdom och svåra förhållanden, möttes Anne av barn och vuxna med hopp om en ljusare framtid. Varmt välkommen! 

Matig kvällsfika finns framdukat till självkostnadspris. 

Kontakt: Elin Maria Hjorth, 0702-970439