Närbild på någon som swishar från sin mobiltelefon.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bli bättre på att genomskåda bedrägeriförsök

Välkomna på information i Granstugan den 6 mars kl. 14

Bedrägeriförsök är ett högaktuellt ämne som tyvärr kommit att bli ett samhällsproblem. Ju mer du känner till om bedragarnas metoder desto bättre rustad är du att undvika att bli lurad. Välkommen till en informationsträff där riskexpert Maria Larsson från Ikano bank hjälper oss att bli lite mer svårlurade och även få råd om vad man ska göra om du själv eller någon i din närhet drabbats.