Foto: Martin Lindeborg

Varför dop?

Med tre ord som utgångpunkt kan man beskriva dopet. Dessa är tro, tradition och fest.

Tro

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att bli döpta. Dop är ett sakrament, en helig handling, där vi tror att Gud finns med och verkar. När man frågar nyblivna föräldrar varför de vill att deras barn ska bli döpt svarar en del ”Det är bäst så”. Som förälder vill man sitt barn det allra bästa. Det vill Gud också. När små barn döps visar det Guds villkorslösa kärlek, jag älskar dig precis som du är, inte för vad du gör. Precis så kan en förälder också älska sitt alldeles nyfödda barn. För Jesus är barnen till och med förebilder för oss vuxna. I Bibeln, i Markusevangeliet 10:15, står det så här: ”Sannerligen den som inte tar emot Gud rike som ett barn kommer aldrig dit in”.

I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, ges Guds välsignelse. Denna påminner oss om att vi är sedda och älskade. Då man i livet möter utmaningar, går igenom förändringar och är med om saker som är svåra kan man påminnas om Guds välsignelse. Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. Att leva precis som det står i Bibeln, i Matteusevangeliet 7:12, ”Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det skall ni också göra för dem”.

En gång döpt gäller för hela livet. Gud tar inte bort sina löften och sin kallelse. Gud tror och litar på dig.

Tradition

När Jesus är runt 30 år går han till floden Jordan, till Johannes Döparen. Johannes döper då Jesus. Det är efter detta som Jesus börjar med sitt uppdrag, att gå runt i landet och berätta för människor om Gud. Innan Jesus lämnar sina lärjungar ger han dem uppdraget att döpa och fortsätta att berätta för människor om Gud. Dom får också löftet om att Jesus är med dem alla dagar. Lärjungarna gjorde detta och så har det sedan dess fortsatt. Det är denna tradition som förs vidare varje gång någon döps.

Varje döpt person får samma löfte och ges uppdraget att berätta vidare. När man är döpt blir man en del av den världsvida kristna kyrkan, man blir en utav de 1,9 miljarder människor som tillhör en kristen kyrka eller samfund. Man blir också medlem i Svenska kyrkan i den församling där man bor. När man frågar nyblivna föräldrar varför de vill att deras barn ska bli döpt är det många som bland annat svarar ”Det är tradition i vår familj”. Detta är alltså en tradition som man delar med många kristna familjer i hela världen.

Fest

Dop är fest! När man frågar nyblivna föräldrar varför de vill att deras barn ska bli döpt får man ibland svaret ”Vi vill tillsammans med släkten och våra kompisar ha en fest och fira att NN fötts”.

Själva dopgudstjänsten är en fest där församlingen tillsammans med familjen firar ett nytt liv och att personen blir en del av gemenskapen. När ett barn döpts är det vanligt att prästen lyfter upp barnet och visar det för alla som är i kyrkan och kanske säger: ”Titta vilken fin ny medlem vi fått”.

Efter dopgudstjänsten vill många fortsätta med ett kalas, men självklart är detta inget som man måste. Många församlingar har församlingshem som man kan låna eller hyra för att ha sitt dopkalas i. 

Dopets betydelse

Galaterbrevet, kapitel 3, verserna 27-28

Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Läs hela texten på bibeln.se

Biskoparna om dop

Här kan du läsa biskopsbrevet om dop - Leva i dopet, 2011 (pdf)