Foto: Karin Sundmark

Jesus om dopet

Jesu sista uppmaning till lärjungarna var: Gå ut! Döp och lär! Ni ska döpa människor och berätta om allt som jag har lärt er.

Jesus avslutade med ett löfte: Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det var så kyrkan startade: Jesus, som hade korsfästs, dött och blivit begraven, uppstod och gick tillbaka till lärjungarna. Då gav han dem detta viktiga uppdrag. I snart 2000 år har människor fortsatt att döpa och följa Jesus.  

Vi kallar oss kristna, eftersom Kristus är ett av de namn som Jesus vänner kallade honom. Att vara döpt innebär att tillhöra Kristus tillsammans med alla andra döpta. Det kristna dopet sker över hela världen, i många olika miljöer och på många olika språk. Kristen tro är en tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv. I Jesus Kristus visar Gud sin kärlek. Vid dopet kan prästen säga: ”Tag emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne kallar dig att vara hans lärjunge”. Det är en inbjudan att låta Jesus inspirera tankar, ord och känslor. Orden uttrycker också hur Gud följer den döpte under hela livet. Den döpte får också en kallelse att vara Jesus lärjunge. Ett uppdrag som kan sammanfattas med det dubbla kärleksbudet: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Du ska älska din nästa såsom dig själv.” Att vara en lärjunge är att leva efter detta och att berätta om detta för andra.

Vill du veta mer om dop?

Kontakta en församling om du har frågor, funderingar eller vill boka dop.

Här kan du söka en församling>