Dopljuset

Vid dop är det vanligt att församlingen ger den som döps ett dopljus. Det tänds i anslutning till dopet och överlämnas oftast till föräldrarna eller någon fadder.

Dopljuset är en påminnelse om Jesus som sa att den som följer honom inte ska leva i mörker utan ha livets ljus. Jesus vill vara ett ljus i våra liv. Alla döpta får också en uppmaning att lysa upp livet för andra. På dopljuset brukar det finnas ett Kristusmonogram, P och X. Detta är de två första bokstäverna i Kristus på grekiska. Att vara döpt innebär att vara en del av den kristna gemenskapen tillsammans med alla andra döpta.  

Att tända ljus, stanna upp och be för sig själv eller någon annan är för många ett sätt att uttrycka tacksamhet och omsorg eller en bön om hjälp vid svårigheter. Tänd dopljuset där hemma till exempel vid olika högtidsdagar eller vid dagar då livets känns svårt. Ljuset kan hjälpa dig att komma ihåg ditt dop och Guds löfte om att vara med oss alla dagar till tidens slut. I några församlingar tar konfirmanderna med sig dopljuset till konfirmationsgudstjänsten. Då tänds det som en symbol för att dop och konfirmation hör ihop. Vid konfirmationen bekräftar man sitt dop. Vid begravning kan man tända den dödes dopljus som uttryck för att den kärlek Gud visar i dopet omsluter oss i liv och död.  När ditt dopljus brunnit ner kan du kontakta din församling så får du ett nytt.

Ljus

Johannesevangeliet kapitel 8 vers 12  

Sedan talade Jesus till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."  

Läs hela texten på bibeln.se