Foto: Kristina Strand Larsson

Dopklänningen

Vid dop av små barn brukar de allra flesta ha på sig en lång, vit dopklänning. Det finns inga regler för vad man ska ha på sig, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop.

I många församlingar kan man låna dopklänning för dop av spädbarn. En del församlingar har också dopklänningar för lite större barn och dopdräkter eller konfirmandkåpor att låna ut vid dop av ungdomar och vuxna. Bäst är att kontakta den församling där dopet ska ske och fråga vad som finns för utlåning.

Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i vita kläder. Inom den kristna tron är vitt festens färg. Den är också förknippad med renhet och oskuldsfullhet. Ofta är det föräldrarna som valt att deras barn ska döpas. För barnet blir då dopet något att växa in i. Den långa dopklänningen är en symbol för detta och för hur Guds kärlek och nåd är större än vad vi kan förstå. När man sedan konfirmeras tar man symboliskt på sig dopklänningen igen. Då är detta en lång vit dräkt som kallas konfirmandkåpa. Vid konfirmationen säger man ja till sitt dop.  

I vissa familjer har en dopklänning funnits i många generationer. Ibland har man också broderat barnens namn och dopdatum på klänningen. För dessa familjer blir detta ett tydligt tecken på samhörighet över generationerna.  

 

Dopklänningen

Psaltaren kapitel 71, verserna 5-6, 9, 14,17-19

Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, min trygghet ända från min ungdom.
Från min första stund har du varit mitt stöd, från moderlivet min styrka, jag sjunger ständigt ditt lov.

Stöt inte bort mig på min ålderdom, överge mig inte när krafterna sviker.
Själv vill jag alltid hoppas på dig, åter och åter sjunga ditt lov.
Gud, från min ungdom har du fostrat mig, och ännu förkunnar jag dina under.

Överge mig inte, o Gud, när jag är gammal och mitt hår har grånat, låt mig förkunna din kraft för nya släkten.
Din makt och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna.  

Läs hela texten på bibeln.se