Meny

Stöd för dig som sörjer

Död och förluster av olika slag drabbar oss. Vi vet att det är en del av livets villkor och ändå är det svårt att hantera när vi drabbas. Sorg är något som alla någon gång får uppleva. Sorgen har många färger och tar sig olika i uttryck. En del menar att sorg går över med tiden. Men sorg går inte över av tid utan av att vi bearbetar den.

Döderhults församling erbjuder dig en enkel och kravlös samtalsgemenskap där du möter människor som delar den egna erfarenheten av sorg. Vi kan aldrig helt förstå hur det är för någon annan, men det finns mycket som vi kan känna igen i varandras berättelser.

Vi anordnar en grupp per termin och träffas vid ca 6 tillfällen. Du är välkommen att delta även om du tillhör en annan församling. Önskar du samtal med någon innan gruppen börjar så finns diakon och präst till stöd. 

 

Kontaktperson

Monia Ivarsson

Monia Ivarsson

Samtal och stöd, Diakon