Stöd för dig som sörjer

Livet blir inte alltid som vi har tänkt. Död och förluster av olika slag drabbar oss. Vi vet att det är en del av livets villkor och ändå är det svårt att hantera när vi drabbas. Sorg är något som alla någon gång får uppleva. Sorgen har många färger och tar sig många uttryck. Många menar att sorg går över med tiden. Men sorg går inte över av tid, utan av att vi bearbetar den.

Döderhults församling erbjuder dig en enkel och kravlös samtalsgrupp där du möter människor som delar den egna erfarenheten av sorg. Vi kan aldrig helt förstå hur det är för någon annan, men det finns mycket som vi kan känna igen i varandras berättelser.

Vi träffas på Ekersro 6-7 gånger med start måndagen den 2 november 15.00–16.30. Därefter den 16/11, 30/11, 14/12, 11/1 och 25/1.

Du är välkommen att anmäla dig även om du tillhör en annan församling. Anmälan gör du genom att kontakta vår diakon senast den 28 oktober. Önskar du samtal med någon innan gruppen börjar så finns diakon och präst till stöd, se nedan.