Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sång & Musik

Sång och musik är en viktig del av Döderhults gudstjänsts- och församlingsliv. Här finns körer för stora och små. Titta in!

Att sjunga i kör tillsammans med andra människor är inte bara trevligt, det är väldigt roligt också, men framför allt så har det faktiskt vetenskapligt sett bevisats att körsång är bra för hälsan.

Kom och prova på att sjung i någon av församlingens körer och se om Din hälsa påverkas! Du kan komma att gilla det!

Musiker i församlingen

Björn Alexandersson

Björn Alexandersson

doderhult

Kyrkomusiker, Barn - och ungdomsledare

Milda Jonasson

Milda Jonasson

doderhult

Kyrkomusiker

Anna Rosén

Anna Rosén

doderhult

Kyrkomusiker

Linda Tiri

Linda Tiri

doderhult

Informatör, Kyrkomusiker

John-Erik  Wåhlin

John-Erik Wåhlin

doderhult

Kyrkomusiker

Madeleine Åverling

Madeleine Åverling

doderhult

Kyrkomusiker