Meny

Sång & Musik

Sång och musik är en viktig del av Döderhults gudstjänsts- och församlingsliv och här finns körer för barn, ungdomar och vuxna! Kom och sjung med!

Musiker i församlingen

Björn Alexandersson

Björn Alexandersson

doderhult

Körledare - Påskallaviks kyrkokör, Kyrkomusiker, Barnledare Bockara, Barnledare Påskallavik

Milda Jonasson

Milda Jonasson

doderhult

Körledare - Laudate, Kyrkomusiker, Örtagården, Barnledare Döderhult

Anna Rosén

Anna Rosén

doderhult

Körledare - Gospelkören, Kammarkören och Manskören, Kyrkomusiker

Hugo Sjögren

Hugo Sjögren

doderhult

Kyrkomusiker, Ungdomsledare, Körledare - Kristdala kyrkokör

Madeleine Åverling

Madeleine Åverling

doderhult

Kyrkomusiker, Körledare - Himlakul, Nimbuskören, Lovsångsbandet Vox och Kyrkis med musik i Döderhult