Sång & Musik

Sång och musik är en viktig del av Döderhults gudstjänsts- och församlingsliv och här finns körer för barn, ungdomar och vuxna! Kom och sjung med!

Musiker i församlingen