Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

P135 Filippinerna

Under 2019 kommer Döderhults församling ha som projekt att samla in pengar till P135 Filippinerna, där barn som lever på gatan får mat, husrum och utbildning.

Ingen ska behöva leva på gatan. Allra minst barn. I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen mat, husrum och utbildning. Din gåva gör skillnad!

Barn ska slippa bo på gatan – P135
Några av barnen är föräldralösa, andra är försummade eller bortglömda av sina familjer. En del av dem har misshandlats eller utnyttjats sexuellt. Många är missbrukare och sniffar lim.

Den lokala organisationen Bahay Tuluyan ("Tryggt hus") finns på plats för barnen. De erbjuder barnen mat, husrum och utbildning, och barnen får möjlighet att jobba med hantverk. De får lära sig om sina rättigheter, att ta ansvar och att samarbeta i grupp. Barnen får också hjälp att bearbeta sina upplevelser, juridiskt stöd samt hjälp att ta sig ur drogberoende. 

Svenska kyrkan stöder också Ecpat Filippinerna, som arbetar mot trafficking av barn och barnpornografi.

GE DIN GÅVA VIA FÖRSAMLINGENS SWISH
123.222.21.49
Märk din swish med ”P135”

 

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:

  • Korttids- och långtidsboende för hemlösa barn.
  • Drop in-center där barnen kan få ett mål mat, en dusch och medicinsk omvårdnad.
  • Socialarbetare som hjälper barnen att bearbeta sina upplevelser och kontrollerar deras fysiska och psykiska hälsa, samt gör upp individuella utredningar för dem.
  • Permanent boende, skolgång och yrkeskurser för barn som inte kan återförenas med sina föräldrar (en återförening är alltid målet när det är möjligt).
  • Barn-till-barnundervisning – äldre barn som fått stöd blir ambassadörer och lär andra barn om deras rättigheter och om hur de kan få hjälp.
  • Workshops om barns rättigheter för föräldrar, lärare, polis, socialarbetare och myndighetspersonal.