Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örtagården - församlingens diakoni

Församlingens omsorg om människan med träffpunkter av olika slag

Örtagården är rubriken för hela församlingens diakonala arbete. Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. För oss innebär det omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Diakoni är att försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i hela världen. Ett diakonalt förhållnignssätt tar som utgångspunkt alla människors lika värde och möter behov utifrån insikten att församlingen är en del av en global gemenskap där alla behöver varandra.

Monia Ivarsson

Monia Ivarsson

Diakon