Örtagården

Kyrkans omsorg om varandra - Döderhults församling

Örtagården ärsamlingsnamnet för hela församlingens diakonala arbete. Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. För oss innebär det omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Diakoni är att försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i hela världen. Ett diakonalt förhållningssätt tar som utgångspunkt alla människors lika värde och möter behov utifrån insikten att församlingen är en del av en global gemenskap där alla behöver varandra.

Kontaktpersoner för Örtagården