Meny

Någon att prata med?

Vill du ha någon vid din sida när du känner oro eller ensamhet? Kyrkan finns där för dig!

Känner du dig ensam i en tid när vi ska vara försiktiga att mötas? Känner du oro över allt som händer under denna Coronatid? Känner du oro inför framtiden? Funderar du på praktiska lösningar eller kanske på livet i stort?

Vi vill gärna dela allt detta med Dig. Kontakta någon av nedanstående så tar vi ett samtal. Främst sker dessa per telefon.

Marie Darte

Marie Darte

Samtalskontakt, Präst

Anders Duvlund

Anders Duvlund

Samtalskontakt, Präst

Monia Ivarsson

Monia Ivarsson

Samtalskontakt, Diakon

Stefan Lindholm

Stefan Lindholm

Samtalskontakt, Präst

Mathias  Sånglöf

Mathias Sånglöf

Samtalskontakt, Präst