Foto: Curt-Robert Lindqvist, Krepart

Döderhults Manskör

en kör för killar, män, herrar, karlar och gubbar.

Döderhults församlingshem
Onsdagar enligt schema
18.00-19.30

Körledare

Anna Rosén

Anna Rosén

Kyrkomusiker