Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kristdala samarbetskyrka

Ett samarbete mellan Döderhults församling och Kristdala missionsförening

Sedan januari 2017 bildar Döderhults församling och Kristdala missionsförening en samarbetskyrka i Kristdala. Det innebär att all verksamhet i Kristdala kyrka och Missionshuset kommer att ske i samverkan, under ledning av ett lokalt samarbetsråd med medlemmar både från kyrkan och missionsföreningen.

Delegering
Kristdala kyrka är som precis som tidigare en del av Döderhults församling, men Kristdala missionsförening och Döderhults församlings delegerar ansvaret för planering och ledning av verksamheten till samarbetsrådet.

EFS
Kristdala missionsförening är ansluten till EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Egen präst
Genom bildandet av samarbetskyrkan blir det kyrkliga verksamheten i Kristdala mer lokalt förankrad, inte minst genom "vår egen Kristdalapräst", Stefan Lindholm, som vigdes till präst inom EFS i februari 2017.

Framtiden
Samarbetsrådet har många tankar och planer kring hur vi önskar utveckla kyrkans verksamhet i Kristdala. Vill du veta mer om samarbetskyrkan eller kommer med synpunkter och förslag?

Kontakta gärna
Örjan Laneborg, samarbetsrådets ordförande
Tfn 070-5461875
Stefan Lindholm, samarbetspräst
Tfn 073-5132652
Epost stefan.lindholm@svenskakyrkan.se

 

Informationsblad Kristdala samarbetskyrka

Stefan Lindholm

Stefan Lindholm

doderhult

Präst