Kristdala samarbetskyrka

Ett samarbete mellan Döderhults församling och Kristdala missionsförening

Sedan januari 2017 bildar Döderhults församling och Kristdala missionsförening en samarbetskyrka i Kristdala. Det innebär att all verksamhet i Kristdala kyrka och Missionshuset kommer att ske i samverkan, under ledning av ett lokalt samarbetsråd med medlemmar både från kyrkan och missionsföreningen.

Delegering
Kristdala kyrka är som precis som tidigare en del av Döderhults församling, men Kristdala missionsförening och Döderhults församlings delegerar ansvaret för planering och ledning av verksamheten till samarbetsrådet.

EFS
Kristdala missionsförening är ansluten till EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Framtiden
Samarbetsrådet har många tankar och planer kring hur vi önskar utveckla kyrkans verksamhet i Kristdala. Vill du veta mer om samarbetskyrkan eller kommer med synpunkter och förslag?

Kontakta gärna
Eva Lindberg Petersson, samarbetsrådets ordförande
Tfn 070-537 01 87
Epost eva.l.petersson@gmail.com

 

Mathias  Sånglöf

Mathias Sånglöf

Präst

Informationsblad Kristdala samarbetskyrka