Kontaktuppgifter

FÖRSAMLINGSEXPEDITION

Besöks- och telefontid: Måndag till fredag 09.00-12.00

Besöks- och postadress: Kyrkebyvägen 2, 572 50 Oskarshamn

Telefon: 0491-761100

E-post: doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se 

Anders Byström

Anders Byström

Kyrkoherde, Kontraktsprost Stranda-Möre kontrakt