Döderhults Syförening

Vi träffas i Döderhults församlingshem tredje tisdagen varje månad 18.00

Ordförande för Döderhults Kyrkliga Syförening

 Gunnel Norrgård

SYFÖRENINGSAUKTION

Lördag 24 oktober 15.00
i Döderhults församlingshem

Auktion, lotterier, ostkaka, kaffe m.m.
Aftonbön.

Gåvor mottages tacksamt till detta tillfälle!