Foto: Curt-Robert Lindqvist, Krepart

Döderhults Kammarkör

En kör för dig som är lite mer van körsångare.
Antagning efter provsjungning.
Övning, onsdagar efter schema.

Anna Rosén

Anna Rosén

doderhult

Kyrkomusiker