Yvonne Hallin har avtackats.

I söndags avtackades församlingens tidigare kyrkoherde, Yvonne Hallin. Yvonne avskedspredikade för en fullsatt kyrkan under en högtidlig gudstjänst med kör och solosång. Efteråt bjöds på lunch där många talare uttryckte sitt tack och sin uppskattning för Yvonnes varma engagemang under hennes 17 i församlingen.