Djurö kyrka

Välkommen att dela vår gemenskap

 

28/7 
Musikgudstjänst -läs mera här 
Kl.19.00


1/8
OBS Gudstjänst  vid Skärgårdsmuséet i Stavsnäs 
Kl.11.00

4/8 
Musikgudstjänst-läs mera här 
Kl.19.00

8/8
Gudstjänst 
Kl.11.00

15/8
Gudstjänst 
Kl.11.00

29/8
Gudstjänst med nattvard
Kl.11.00

 Max 30 st. i kyrkan