Möja kyrka

Välkommen att dela vår gemenskap

29/7
Musik i sommarkväll  -läs mera här 
Kl.19.00

31/7
Kyrkhelg med förevisning och berättelser om
kyrkans inventarier, textilier och orgel.
Loppis.
Kl.11.00-15.00


1/8
Gudstjänst med nattvard
Kl.11.00

8/8
Gudstjänst med nattvard
Kl.11.00

22/8
Gudstjänst 
Kl.11.00

 

Max 30 st. i kyrkan