Internationellt arbete: ACT-Svenska kyrkan

Svenska kyrkans internationella arbete är ett viktigt arbete där alla kan bidra, med en gåva eller en praktisk insats.

I församlingen finns flera ideella medarbetare som jobbar för att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella hjälparbete. Förr fanns Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission (SKM), men för några år sedan slogs dessa organisationer samman och blev Svenska kyrkan - Internationellt arbete. Nu kommer namnet för Svenska kyrkans engagemang för hjälpinsatser i utlandet att ändras igen, det nya namnet blir Act – Svenska kyrkan, vilket hänvisar till kyrkornas globala nätverk ACT-Alliance som Svenska kyrkan är medlem i. ACT, som står för Action by Churches Together, betyder kyrkor tillsammans i handling och är en allians som bildades 2010 och består av över hundra organisationer världen över med kyrklig bakgrund som tillsammans bildar en av världens största biståndsnätverk.

Namnet ändras för att bättre beskriva vad kyrkans arbete innebär, men organisationen, engagemanget och verksamheten kommer att se likadan ut som förut. I Djurö/Möja/Nämdö församling har vi en engagerad grupp som främst jobbar med att stödja de stora insamlingsprojekten vi jul och påsk. Det internationella arbetet omfattar också SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, som fyller en viktig funktion för alla svenskar som bor eller vistas utomlands.