Coronakrisen, coronavirus, virus, handdesinfektion, handsprit, alkogel, alcogel, hygien, händer, tvätta, covid-19
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Aktuell information för Djurö, Möja och Nämdö församling

Uppdaterat 31/5- 2021

Det har blivit lättnader i restriktioner från 1juni

Några av församlingens verksamheter börjar komma igång igen- se respektive  verksamhet vad som gäller. 
Gudstjänster firas igen från 1/6.  
Dock finns det restriktioner kring antal - se respektive kyrka och kapell.

Restriktionen är följande för dop, vigsel och begravning 
Max 30 st exkl. personal. 
Detta gäller kyrkorna på Möja, Nämdö och Djurö. Runmarö kapell  har inga förättningar eller gudstjänster.
Frågor om Sandhamns kapell kontakta Britt-Marie Sundberg
070-755 80 90.

 Våra kyrkor har öppet för stillhet, ljuständning och bön. 
Se tider för respektive kyrka.
https://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo/gudstjanster

 Frid och välsignelse
Yvonne Hallin / Kyrkoherde