Kyrkovalet i Göteborg 2017. Valarbetaren Louise Blixt plockar iorning valsedlarna valbåten på Asperö.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kyrkoval 2021

Här kommer ni hitta information kring valet 19 september

Lite fakta och siffror inför valet 2021

Nästan 27 000 personer ställer upp i kyrkovalet 2021 
601 nomineringsgrupper ställer upp i kyrkovalet 2021.
Cirka 14 500 platser ska tillsättas på tre nivåer.

Grupp- och kandidatförteckningarna ska slutgiltigt fastställas av Svenska kyrkans 13 stiftsstyrelser, en process som inklusive överklagandetid ska vara klar senast den 15 juli.
Därefter publiceras de fastställda kandidaterna i kyrkovalet, på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

I dagsläget har 26 922 unika kandidater registrerats för val till sammanlagt 606 organ på de tre nivåerna i valet: kyrkofullmäktige (= församling/pastorat), stiftsfullmäktige och kyrkomötet (= nationellt).​