Fredag 6 januari kl 18.00

Kom och sjung ut julen! Allsång för alla med Eva Brink och Veronica Lindgren. Tre vise män är på väg till Djurö! Kom och säg hej till församlingens nya diakon Håkan, präst Linda och administratör Michel! Kyrkkaffe med korv i Kyrkstugan efter gudstjänsten.