Djurö kyrka 9/10 kl 11.00: Gudstjänst med nattvard.

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. (Kol. 3:16)