Avgifter för uthyrning av lokaler

Om ni önskar att hyra en av våra lokaler för t.ex. dopkaffe så tar vi ut en avgift.
1 500 kr för icke församlingsbor 
700 kr för församlingsbor.

Önskar ni att hyra våra lokaler för en aktivitet där ni tänker er att ta inträde, då ställer vi våra lokaler till förfogande mot en ersättning.

2000 kr första timmen och sedan 500 kr för ytterligare påbörjad halvtimme. Kyrkoherden beslutar om uthyrning skall ske.

Frågor skicka e-post till.
djuro.samfallighet@svenskakyrkan.se