Prata med oss

Disputerade i Svenska kyrkan efter forskningsområde

Här kan du ta reda på vilka forskare som finns inom en viss forskningsdisciplin. I listan finns förslag på vilka föreläsningar de skulle kunna erbjuda.


Listorna över forskare fylls på med fler namn allteftersom presentationer skickas in. 

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen