Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beskrivning av kartans symboler

Sommarkyrkor kan vara vägkyrkor, pilgrimskyrkor eller sevärdhetskyrkor.

De tre översta symbolerna står för de olika typerna av sommarkyrka. Symbolernas förklaringar hittar du under bilderna.

Vägkyrka - är lättillgänglig för bilister och andra vägfarare. En vägkyrka har andakt dagligen och är öppen minst fem timmar dagligen under minst två veckor i följd i perioden juni till augusti.

Pilgrimskyrka - en kyrka, ruin eller kyrkplats utmed en pilgrimsled. Kyrkan är oftast helgad åt en historisk person till vilkens minne pilgrimsvandringar har förekommit. Kyrkan kan också innehålla föremål eller minnesmärken med anknytning till historiska pilgrimsvandringar. 

Sevärdhetskyrka - en kyrka som tack vare sitt utseende eller sina inventarier är extra spännande och intressant att besöka. 

Symboler sommarkyrkor

Toalett - det finns toalett i eller bredvid kyrkobyggnaden.

Teleslinga - det finns teleslinga i kyrkobyggnaden. 

Handikappanpassat - det går lätt att komma in i kyrkobyggnaden med rullstol, rullator och barnvagn.

Här hittar du tillbaka till kartan med alla kyrkor