Välkommen till meditation i Delsbo kyrka

Vi börjar med en kopp thé för den som vill kl. 17.40, då finns också möjlighet för den som kommer första gången att få en kort introduktion. Meditationen börjar kl. 18 med en gemensam avspänningsövning, därefter mediterar vi två gånger femton minuter med avbrott för meditationsgång i kyrkan. Varannan söndag ojämna veckor, håll utkik i vår kalender.

Att sitta i stillhet

Kroppshållningen, andningen och ett öppet sinne är grunden i meditation.
Det finns olika sittställningar men gemensamt för dem är att man sitter i balans i kroppens lodlinje och med så lite spänning som möjligt.

Sittställningen gör det möjligt att spänna av och ge utrymme för andningen.  Genom att låta våra tankar komma och gå kan vi nå yttre och inre stillhet.

Meditationen påverkar både kropp och själ. Det är en trygg och långsam metod som tränar vår vilja och uthållighet. Det är också en utmärkt metod för stresshantering. Den sänker blodtrycket.

Själva vet vi inte vad vi bör be om, men Anden själv träder in som vår förebedjare ned suckar som ingen kan kläda i ord.

Rom 8:26

Meditation är en mycket långsam process. Den som börjar meditera behöver förutom ett öppet sinne också en stor portion tålamod och uthållighet.

Vad är kristen djupmeditation?

I kyrkans liv har man alltid betonat vikten av balans mellan vila, bön och arbete. Kristna har sedan fornkyrkans tid praktiserat ordlös bön, kontemplation, för att nå stillhet och gudsgemenskap bortom tankar och ord.

Varmt välkommen!

Manon Li (tel. 0653-213 23) o Ulrika Södergård