Kristen djupmeditation

Kristen djupmeditation enligt za-zen metoden:
Finns det ord, så stora, så djupa, att de förmå ge uttryck för det som  lever i våra hjärtan -vår längtan, vår sorg, vår glädje?
Finns det en väg som låter hjärtat tala för sig själv?
I gamla tider sökte sig människor till öknen för att i stillheten och tystnaden finna hjärtats språk. Den ordlösa bönen eller kontemplation, har en lång kristen tradition. Den söker stillheten bortom tankar och ord och är likt öknen enkel och vacker, men samtidigt hård och krävande.
 
I alla tider har det funnits människor som har sökt efter tystnaden som en andaktsform. Denna gemensamma önskan att praktisera kontemplation, eller meditation har kunnat föra ihop människor ifrån skilda  bakgrunder.
Kristen djupmeditation efter za-zen metoden som vi praktiserar i Delsbo kyrkan, är frukten av ett sådant samarbete.
Begreppet Za-zen kan ungefär översättas med ”att sitta sig till stillheten”. Denna metod utvecklades och används av zen-buddister både i Kina och Japan och inom många europeiska kyrkor, både protestantiska och katolska. Centralt för denna metod är en välbalanserad, lodrätt sittställning och en fri andning. Tankarna passerar fritt utan att finna fäste i vardagen.
 
Hur påverkas jag av meditationen?
Genom regelbunden meditation övar du upp din uthållighet och din koncentrationsförmåga. Du lär dig att vara mera närvarande i vardagen, i dina tankar och dina varseblivningar. Du får större insikt om dig själv och ditt andliga liv får nya dimensioner. Rent kroppsligt verkar meditationen lugnande. Halten av stresshormoner sänks och ditt blodtryck går ner.

Hur går vi till väga?
Vi träffas varannan söndag, jämna veckor kl. 18.00 i kyrkorummet i Delsbo kyrka. Meditationen är uppdelat i två 15- 20 min pass. Mellan dessa två pass gör vi en meditativ gång som ska hålla blodcirkulationen och koncentrationen igång.  Allt i allt tar meditationen mellan 45 minuter och  1 timme. Vi avslutar våra kvällar med att bjuda på en liten, anspråkslös kvällsfika. Obs.: För att inte behöva blir störd under meditationen, kommer vi att stänga dörren exakt kl. 18.00. Därför vill vi be dig att komma i tid!
I vår kalender finns datumen för våra meditationer.
 
Om jag inte har någon erfarenhet i meditation, praktiserat en annan form av meditation, eller mediterat för länge sedan?
Du som inte har några erfarenheter av meditation efter za-zen metoden, är välkommen till en kort introduktion 20 min. före meditationen.

Själva vet vi inte vad vi bör be om, men Anden själv träder in som vår förebedjare ned suckar som ingen kan kläda i ord.

Rom 8:26

Vad skall jag ta med mig?
Sätt gärna på dig bekväma, löst sittande kläder som tillåter fri andning och god blodcirkulation. Ta dessutom med dig en filt och en tunn kudde.
 
Vem kan jag kontaktar om det finns frågor?
Du kan kontakta vår kyrkoherde Peter Södergård
på jobbet: 0653-717161, eller hemma: 0653-717888
eller vår handledare i meditation Manon Li : 0653-21323

Förstå - genom stillheten
Handla - ur stillhet
Vinna - i stillhet

Dag Hammarsköld