Församlingsrådet 2018-2019

Bjuråker-Norrbo församling

Ordförande Ove Hellsén

Ordinarie
Gun Bergman
Marianne Forslund
Bengt Uno Ljungqvist
Karin Lönnberg
Karin Nilsson
Maja-Lena Swing

Ersättare
Kerstin Båker Wall
Britt Eriksson
Laila Eriksson
Per Svedberg