Dellenbygdens församlingskår

 

Kårrådet
Margot Lindmark         ordförande       0653-16903
Lennart Persson           v.ordförande    0653-104 95, 070-246 85 84
Karin Ahlberg               sekreterare       0653-71 76 02, 070-330 18 26
Bernt Lagelius              kassör                070-367 24 20
Siri Eriksson                                            0653-107 22, 070-653 77 93    
Britta Bergqvist                                      072-506 41 08
Ove Hellsén                                            070-201 26 08