Foto: Helena Mohlin

Delsbo församling

Välkommen till Delsbo församling! Vi är en levande och gudstjänstfirande församling i den vackra Dellenbygden. Söndagar firar vi mässa eller gudstjänst i kyrkan - en vacker basilika från 1893.