Foto: M Norin

Bjuråker-Norrbo församling

Foto: J Johansson