Vi söker en komminister

Vad väntar dig? 

En församling som har två kyrkor, ett sammansvetsat arbetslag, stor verksamhet, en god ekonomi, väl underhållna fastigheter, ett kyrkoråd och ett kyrkofullmäktige.

Församlingen ligger i Östra värmland och tillhör Karlstads stift.

Vi väntar på just Dig!

Frågor, besök, ansökan mm

Kontakta oss gärna

Här har du möjligheten att veta mer om vår församling…

Degerfors-Nysund ligger i Östra Värmland, Karlstads stift