Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är till för alla. Som medlem bidrar du till öppna mötesplatser i vardag och helg, i glädje och sorg, i stort och i smått.

Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. På den här sidan ser du några av dem. För att vara medlem i Svenska kyrkan behöver du inte ha en tro. 
Du är viktig, och du behövs!

TACK VARE DIG SOM ÄR MEDLEM...
Kan vi i Svenska kyrkan stötta och hjälpa människor som har det svårt. Till exempel genom sjukbesök, sorg och leva vidare-grupper. Bedriva verksamhet för ensamma och utsatta människor. Ha samtalsgrupper. Och enskild själavård.
Kan vi arbeta för en rättvisare värld och mot fattigdom och förtryck blanda annat genom Act Svenska kyrkan och genom försäljning av rättvisemärkta produkter.
Har vi ett varierat och rikt musikliv för alla åldrar: körer, musikgudstjänster, konserter m.m.
Kan vi ha en bred barn- och ungdomsverksamhet: babysång, barngrupper, konfirmation, ungdomsgrupper och lägerverksamhet.
Alla medlemmar i Svenska kyrkan behövs!

Ladda ner inträdesblankett för medlemskap i Svenska kyrkan här
eller fyll i den direkt här nedan. 

Inträdesblankett för barn (under 18 år)

Skicka din  inträdesblankett (med namnunderskrift)  till:
Degerfors-Nysunds församling
Jannelundsvägen 2
693 31 Degerfors

Telefon: 0586-656 00

Välkommen!

Här kan du läsa mer på Svenska kyrkans sidor:

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

 

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella