Snickargruppen

träffas på tisdagar kl. 9.00-12.00

Varje tisdag under vår och höst träffas några herrar i garaget vid Nysundskyrka. De tillverkar många fina saker som sedan bl.a säljs på syföreningsauktioner eller används till lotterivinster.

Är du också intresserad av att vara med, välkommen att höra av dig.

Kontakt gunnel

Präst: Gunnel Blomgren
Telefon: 0586-656 03
E-post: gunnel.blomgren@svenskakyrkan.se
SMS: 073-075 23 19