Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Degerfors-Nysunds församling tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Vårt syfte med detta är att dokumentera verksamheten och bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning. Våra fotografier och filmer är inte sökbara på person.

Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande från de personer som går att identifiera i bild- och filmmaterial innan vi använder sådant material i vår kommunikation. Godkännande inhämtas vanligtvis skriftligen via blanketter men kan undantagsvis även inhämtas muntligen. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering vi redan gjort med ditt godkännande.

Om webbplatsen eller tidskriften har utgivningsbevis eller om publiceringen görs med journalistiska ändamål, behöver inte Degerfors-Nysunds församling ditt godkännande, men ditt ställningstagande kommer att tas i beaktning innan eventuell publicering. Det är helt frivilligt att godkänna eller inte godkänna de olika typerna av publicering, det påverkar inte ditt deltagande i vår verksamhet och du kan ändra dig när som helst. Ett samtycke/godkännande är som längst giltigt i två år efter att gruppen startat. Observera att bild- och filmmaterial kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten.

Vilka rättigheter har du?
Degerfors-Nysunds församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, klicka på länken. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.