Minneslund Degerfors och Nysunds kyrkogård

Gravplats urnlund

Minneslund
En minneslund är en gravplats av anonym karaktär där askor nedsätts utan
närvaro av anhöriga.
Det är en gravplats där kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och
plantering.
Anhöriga har möjlighet att sätta dit snittblommor i vas vid, för detta ändamål,
avsedda platser, likaså gravljus