Läs mer om behandling av specifika grupper

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Nedan kan du läsa mer om specifika grupper

Om ditt barn eller ungdom går i en grupp hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Inför och under konfirmation

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Om du är med i en av våra vuxengrupper

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du är medlem i Svenska kyrkan

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om ditt barn ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Om du som vuxen ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om ni ska viga er hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Om du använder Swish för betalning hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du bokar en begravningsgudstjänst

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du skickar e-post till oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Hur vi hanterar handlingar

Handlingar hos Svenska kyrkan är uppdelade i två kategorier

Om du bokar en av våra lokaler

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter

Om du söker jobb hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du interagerar med oss på sociala medier

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

dataskyddsombud

Degerfors-Nysunds församlings dataskyddsombud: 
Erika Malmberg
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se