Kvarteret Björken på Degerfors kyrkogård

Gravplats urnlund

Gravplats kvarteret Björken
När en gravplats på kvarteret Björken ska utses är det viktigt att känna till vilka
ordningsföreskrifter som gäller där. Björken är ett område med begränsad gravrätt, vilket innebär att kyrkogårdsförvaltningen har bestämt områdets utformning och hur området skall skötas. Förvaltningen ansvarar för skötseln.
Egen plantering är inte tillåten, endast snittblommor i vas får sättas ut i de för detta ändamål avsedda markeringar i gravstenen. En gravlykta ingår vid bokning av gravplats.
Kyrkogårdsförvaltningen har ett antal gravstenar att välja på, egen gravsten får inte sättas på gravplatsen. Gravstenstexten får innehålla namn och årtal.
Gravplatsen upplåts med begränsad gravplats i 25 år, gravens mått är 100x80 cm och avsedd för två urnor. Urna bekostas av dödsboet.
Gravsättning av aska utförs av kyrkogårdspersonal under värdiga former. Anhöriga har möjlighet att närvara.
Kostnad för gravplats på kvaretet Björken kan du läsa här:

Gravskötsel


Kostnaden fastställs årligen av kyrkofullmäktige. Inskription av gravsten beställs och bekostas av dödsboet.
Då aska nr två gravsätts, förlängs gravrätten som är 25 år från senaste gravsatt och en skötselkostnad av mellanskillnaden av tidigare gravsatt och senast gravsatt debiteras.