Kvarteret Ängen på Degerfors kyrkogård

Gravplats urnlund

När en gravplats på kvarteret Ängen ska utses är det viktigt att känna till vilka
ordningsföreskrifter som gäller där. Ängen är ett område med begränsad gravrätt, vilket innebär att kyrkogårdsförvaltningen har bestämt områdets utformning och hur området skall skötas. Förvaltningen ansvarar för skötseln.
Egen plantering är inte tillåten, endast lösa snittblommor som läggs på marken intill
gravstenen är godkänt, ingen vas. En gravlykta ingår vid bokning av gravplats.
Kvarteret Ängen utgörs av naturstenar, texten ska vara djupförsänkt, inte målad eller förgylld och får endast innehålla namn och årtal. Egen sten är möjlig, kyrkogårdsförvaltningen ska då kontaktas så form och storlek på stenen överensstämmer med övriga på kvarteret.
Gravplatsen upplåts med begränsad gravplats i 25 år, gravens mått är 80x50 cm och avsedd för två urnor. Urna bekostas av dödsboet.
Gravsättning av aska utförs av kyrkogårdspersonal under värdiga former. Anhöriga har möjlighet att närvara.
Kostnad för gravplats på kvarteret Ängen kan du läsa här:

Gravskötsel

Kostnaden fastställs årligen av kyrkofullmäktige. Inskription av gravsten beställs och bekostas av dödsboet.
Då aska nr två gravsätts, förlängs gravrätten som är 25 år från senaste gravsatt och en skötselkostnad av mellanskillnaden av tidigare gravsatt och senast gravsatt debiteras.